zomerhockey slider.png Doeken strawberries 1 beter.png zonsondergang slider.png banner-20200911-01.png webshop slider KHC S 28122020.png
Wedstrijden
Jeugd
Senioren

Teamindeling 2016 jeugdteams

28-4-2016 | Jeugd

Hieronder tref je de regels aan, die bij Strawberries worden gehanteerd voor de teamindeling van de jeugdteams. Het betreft hier zowel de teamindeling van de selectieteams als de breedteteams.

·    Bij K.H.C. Strawberries komen alle jeugdspelers in aanmerking voor een plek in de selectieteams. Het is niet vanzelfsprekend dat spelers (lees hier ook speelsters, vanaf hier speler) ieder jaar in een selectieteam spelen, spelers maken pas deel uit van een selectieteam nadat de selectieteams officieel bekend zijn gemaakt door de elftalcommissie op de website van de K.H.C. Strawberries (www.khc-strawberries.nl). Iedere andere toezegging van coach, trainer of een andere functionaris binnen de club zijn niet geldig. Deelname aan de selectie is een keuze en geen verplichting. Als een speler kiest om te spelen in de selectie is dit een vrijwillige keuze, met deze keuze stemt de speler (ouder(s)) in met de voorwaarden die bij K.H.C. Strawberries gelden voor jeugdselectiespelers. Als spelers op voorhand niet in aanmerking willen komen voor een selectieteam dan kan dit per e-mail, voor 15 mei,  aangegeven worden bij de elftalcommissie [email protected]

Selectie

·        Voorwaarden jeugdselectie spelers:

1.   De selectie bestaat uit 2 teams (bijvoorbeeld D1 en D2 of B1 en B2).

2.   Trainers en coaches van de selectieteams bepalen (dit kan wekelijks zijn) wie er in welk team speelt/traint. Trainer van het 1eteam (bijvoorbeeld D1 of B1) heeft eerste keus wie in zijn team speelt/traint.

3.   Spelen in de selectie vereist een inspanningsverplichting, dit houdt onder andere in: (actief)aanwezig zijn op de trainingen en wedstrijden. Te veel afzeggen kan leiden tot verwijdering uit de selectie.

4.   Deelname aan de zaalcompetitie is verplicht voor selectiespelers. (let op: trainingsdagen en tijden voor de zaal kunnen afwijken van de trainingsdagen en tijden van het veldhockey en wedstrijddagen zijn veelal op zondag)

5.   Voor de zaalcompetitie worden de teams samengesteld door de coaches en trainers.

6.   Er kunnen geen vriendschapsverzoeken worden ingediend voor de selectieteams.

·        Om de objectiviteit van de selectie te waarborgen, worden de jeugdselectieteams samengesteld door de elftalcommissie, technische commissie en de trainers en coaches. Naast de beoordelingen op de selectiemomenten worden ook de tussentijdse beoordelingen meegenomen in de selectieprocedure. De elftalcommissie maakt de elftal indeling bekend middels een mededeling op de website van de K.H.C. Strawberries (www.khc-strawberries.nl). Nadat de elftalcommissie de selectieteams officieel bekend heeft gemaakt op de website van de K.H.C. Strawberries, kan er niet meer gecorrespondeerd worden over de samenstelling van de selectieteams. Persoonlijke vragen van spelers waarom hij of zij de selectie niet hebben gehaald, kunnen gedurende de start van het seizoen gesteld worden in een gesprek met leden van de elftalcommissie, technische commissie en/of trainer en coaches. Een gesprek kan aangevraagd worden via de postbus van de elftalcommissie [email protected].

Vriendschapsverzoek

·    Vriendschapsverzoeken kunnen alleen voor de breedteteams worden in gediend via de postbus van de elftalcommissie [email protected]. De regels die gelden voor een vriendschapsverzoek zijn:

1.   Speler van het hoogste genummerde team wordt geplaatst in het lagere genummerde team van het vriendje of vriendinnetje. (bijvoorbeeld van D3 naar D5).

2.   Er kan alleen voldaan worden aan een vriendschapsverzoek als deze tijdig is ingediend (voor 15 mei ) en als de aantallen het toelaten. Beperkende factor in deze is, dat er gestreefd wordt naar een gelijke verdeling van het aantal spelers per team en leeftijdscategorie.

3.   Spelers die afvallen voor de selectieteams en wel hebben deelgenomen aan de selectiemomenten, worden door de elftalcommissie en technische commissie ingedeeld in de overige teams. Als deze spelers niet op voorhand hebben afgezien van een plaatsing in de selectieteams, worden eventuele vriendschapsverzoeken alleen gehonoreerd als dit door de elftalcommissie ingepast kan worden. 

·    De elftalcommissie zal haar uiterste best doen om alle vriendschapsverzoeken zoveel als mogelijk te honoreren.

Vervroegd doorschuiven 

·    De elftalcommissie is erg terughoudend ten aanzien van het vervroegd doorschuiven van spelers naar een opvolgende leeftijdscategorie (bijvoorbeeld van D naar C) voordat de vereiste leeftijd is bereikt. Doorschuiven kan alleen geschieden als dit de indeling van de teams niet beïnvloedt. De elftalcommissie zal dit per geval en per leeftijdscategorie moet bepalen. Uitgangspunt is: "bij voorkeur niet” maar als het kan, wordt dit per geval beoordeeld. De elftalcommissie is zich ervan bewust dat de gemaakte keuzes in deze gevallen arbitrair kunnen zijn, de elftalcommissie zal ook hier, zoveel als mogelijk, alle belangen en wensen beoordelen en wegen, maar zal ook na een genomen besluit dit besluit ten uitvoer brengen.

In gevallen waarin de bovenstaande regels niet voorzien zal de elftalcommissie en waar nodig in samenspraak met de technische commissie separaat uitsluitsel geven.

April 2016

Strawberries jeugd (elftalcommissie, technische commissie en hoofdtrainers)